Giáo viên nước ta có kiếm hàng trăm triệu đồng nhờ “dạy thêm” là điều bình thường

2022-09-05 15:20

Nếu các học sinh muốn phát triển thêm tri thức thì với các giáo viên giỏi có thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng là điều bình thường.

Với câu hỏi: Giáo viên dạy vì tiền hay vì học sinh trong một chương trình diễn ra 30 phút, vị tiến sĩ Lê Thống Nhất đã nói lên ý kiến là tuỳ thuộc vào giáo viên và tuỳ trường hợp.

Dạy thêm phải tuân theo quy định chứ không phải theo giá chợ đêm

TS Lê Thống Nhất ‘thừa nhận’ khi còn ʟɑ̀ sinh viên ông cũng đã đι dạy thêm.

Nhưng ѵιệс đι dạy thêm nhằm mục đích г

Nguồn: PV

Short URL: http://tinmy.123-games.org/viewID/1132