Vui hay buồn khi Giảng viên người Việt được phong hàm giáo sư tại Đại học Oxford ?

2022-09-10 14:34

GS Bùi Ngọc Sơn, nguyên giảng viên Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa được bổ nhiệm làm giáo sư tại Đại học Oxford (Vương quốc Anh).

Mới đây, Đại học Oxford quyết định phong hàm giáo sư cho 3 giảng viên của trường trong đợt xét năm 2022 gồm: PGS Andrew Higgins, PGS Roderick Bagshaw và GS Bùi Ngọc Sơn.

Đây là hoạt động thường niên tại Đại học Oxford, việc phong hàm giáo sư sẽ không ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ của cá nhân liên quan. Hàng năm, trường sẽ lựa chọn những ứng viên làm việc và cống hiến tại đây đủ điều kiện về nghiên cứu, giảng dạy xuất sắc và có “Tư cách công dân tốt”.

GS Bùi Ngọc Sơn từng tốt nghiệp bậc đại học, thạc sĩ và giảng dạy tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện ông đang giảng dạy trong lĩnh vực Luật châu Á tại Khoa Luật, Đại học Oxford.

Ông nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Hong Kong, làm trợ lý Giáo sư tại Khoa Luật, Đại học Trung Quốc Hong Kong; là thành viên nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Pháp lý châu Á của Khoa Luật, Đại học Quốc gia Singapore.

GS Sơn cũng từng tham gia các vị trí nghiên cứu tại các Trường Luật Harvard, Đại học Melbourne và Đại học Thanh Hoa.

Ông làm việc về luật so sánh và luật hiến pháp ở châu Á, tập trung vào các khu vực pháp lý chịu ảnh hưởng của văn hóa xã hội chủ nghĩa và văn hóa Nho giáo.

GS. Bùi Ngọc Sơn là tác giả của cuốn Thay đổi Hiến pháp trong thế giới xã hội chủ nghĩa đương đại (Nhà xuất bản Đại học Oxford, 2020) và Chủ nghĩa hợp hiến Khổng giáo ở Đông Á (Routledge, 2016). Hiện nay, ông đang viết một chuyên khảo mới về Cải cách pháp lý trong thế giới xã hội chủ nghĩa đương đại cho Nhà xuất bản Đại học Oxford. Đồng thời, ông cũng là đồng biên tập bốn tập về Luật Hiến pháp so sánh châu Á cho Nhà xuất bản Hart.

Nguồn: PV

Short URL: http://tinmy.123-games.org/viewID/1145